Zmiana wysokości składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017

Od 01 stycznia 2017 roku wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Podwyżka nie ominęła również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS na zasadach ogólnych, podstawa wymiaru składek wynosi 2.557,80 zł ( 2.433,00 w roku 2016). Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3.303,13 zł ( 3.210,60 w roku 2016)

Dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS na zasadach uprzywilejowanych , podstawa wymiaru składek wynosi 600,00 zł ( 555,00 w roku 2016).

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3.303,13 zł

( 3.210,60 w roku 2016 )