AKTUALNOŚCI

Uproszczone zaliczki na PIT I CIT

18.01.2017

Płacenie zaliczek na podatek dochodowy zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku.
Metoda polega na tym , ze przez cały rok podatkowy płaci się kwotę zaliczki w jednakowej wysokości.
Z metody tej mogą również skorzystać podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą , rozliczający się według stawki liniowej.

więcej

Korekta podatku VAT naliczonego w przypadku niezapłaconych faktur

18.01.2017

Nieuregulowanie należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze, dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju, obliguje dłużnika do korekty odliczonej kwoty VAT z tejże faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu uregulowania należności .
Korekty również dotyczą podatku naliczonego przypadającego tylko na nieuregulowaną część należności w sytuacji uregulowania zobowiązania tylko w części.

 

więcej

Zmiana wysokości składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017

18.01.2017

Od 01 stycznia 2017 roku wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Podwyżka nie ominęła również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS na zasadach ogólnych, podstawa wymiaru składek wynosi 2.557,80 zł ( 2.433,00 w roku 2016). Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3.303,13 zł ( 3.210,60 w roku 2016)

więcej